Kjentmann

Hva?
”Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skoleverket. ”Kjentmann” består av en håndbok og som har som mål å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer i forhold til elever som ruser seg. Målet med Kjentmann er å oppdage og identifisere rusbruk hos elevene tidlig, og gi konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg.

Hvorfor?
Skolene vil bli bedre i stand til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom en kompetanseheving hos de som skal fungere som Kjentmann. Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolen kan bidra til å hindre elever fra å falle ut av videregående opplæring på grunn av rusbruk.

Hvordan ?
Ved gjennomføring av ”Kjentmann” gjennomgår de som ønsker å være kjentmenn- og kvinner i skolene en 30-timers seminarrekke fordelt på 8 samlinger. Seminarrekken omfatter en generell innføring i ungdom og rusproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser.

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Ressurser og dokumenter

Kjentmann

Nettsteder

Kjentmann

Sist endret: 08.04.2019