Barnehjernevernet

Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. KoRus Oslo er ansvarlig for utarbeidelse av kompetanseplattformen, og er høsten 2019 i gang med en pilotering av opplæring rettet mot barnehager. Satsingen vil få en egen nettside som lanseres i løpet av høsten.

Mer om barnehjernevernet

 

Sist endret: 26.09.2019