Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen

Rusmiddelforebyggende arbeid i arbeidslivet

Hva:
Arbeidslivet er en viktig arena for rusmiddelforebygging.
KoRus –Oslo arrangerer regionalt nettverk for Oslo innen arbeidsliv og rus («Alor»).
Nettverkssamlingene er et samarbeid med AKAN kompetansesenter i nært samarbeid med behandlingsmiljøet representert ved  Incognito klinikk, A-Sentret, Trasoppklinikken og Blå Kors poliklinikk Oslo.

Hvorfor:
Nettverket vil kunne bidra til økt kunnskap om, og forankring av rusmiddelforebyggende arbeid i bedrifter.

Hvordan:
Nettverkssamlingene finner sted hvert halvår. Ved samlingene anvendes metodikk for inspirasjon, erfarings- og kompetansedeling.

 

Kontaktpersoner : Bjørnar Bergengen og Runa Frydenlund

Sist endret: 21.06.2016