Rusfag

Hva er Rusfag?

Rusfag er en artikkelsamling fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet med to utgivelser årlig.
Artikkelsamlingen inneholder fagartikler innen temaene rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Hvorfor Rusfag?

Artiklene er i hovedsak produsert av fagfolk ved de ulike regionale kompetansesentrene på rusfeltet, (KoRus-ene).

Hvordan publiseres Rusfag?

Redaksjonen i Rusfag består av representanter fra de syv KoRus-ene.
KoRus-Oslos representant i redaksjonen er Espen Freng.
Redaktør for Rusfag er  Anne-Cathrine Reuterdahl , KoRus-Sør.

Rusfag formidles gratis fra KoRus.
Spørsmål vedrørende utsendelse for Oslo området, kontakt Ulla Falkseth

Sist endret: 15.02.2019