Lavterskel

Som en del av Helsedirektoratets Overdosestrategi 2014 – 2017 lager Korus Oslo i samarbeid med Korus Øst et Lavterskel-nyhetsbrev. Her finnes informasjon om  kommende konferanser og seminarer, og vi presenterer nyheter fra forskningsfronten som er relevant for dette temaet. Presentasjoner fra nylig avholdte konferanser kan man også finne her.

Ressurser og dokumenter

Lavterskel 1-17

Lavterskel 2-17

Lavterskel 3-17

Nettsteder

Lavterskel 1-18

Sist endret: 09.08.2018