Ungdata junior

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om.

I 2018 har Bydel Alna og Bydel Østensjø vært pilot i Oslo for gjennomføring av Ungdata junior ved noen av sine skoler. Rapportene kan lastes ned her.

Sist endret: 14.09.2018