Ung i Oslo/Ungdata

De store ungdomsundersøkelsene i Oslo blir kalt «Ung i Oslo», og gjennomføres hvert tredje år. Hovedformålet med undersøkelsen er å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av lokal ungdomspolitikk og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Elever på samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo er i målgruppa for undersøkelsen. Systemet som brukes er Ungdata.

Hva er Ungdata?
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Temaene omfatter skole, rus, familie, venner, og fritidsaktiviteter samt spørsmål om helse, kriminalitet og syn på framtida. Besvarelsene foregår elektronisk på skolene i skoletida, ved at elevene logger seg inn til undersøkelsen via en nettside.

Hvorfor gjennomføre en Ungdata-undersøkelse?
Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Siden dette er en standardisert undersøkelse som har fått stor utspredelse, gir Ungdata kommunen muligheten til å sammenlikne egne tall med andre kommuner regionalt og nasjonalt.

I folkehelselovens § 5 heter det at «kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.» Ved å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse får kommunen en slik oversikt over ungdomsbefolkningen.

Hvordan gjennomføres Ung i Oslo?
Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Oslo kommune ved Velferdsetaten, Kompetansesenter rus – Oslo og Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. Det er etablert en styringsgruppe for undersøkelsen som består av de overnevnte, samt Utdanningsetaten i Oslo. Det tverretatlige nettverket i  SaLTo- samarbeidet (sammen lager vi et trygt Oslo) trekkes også med i arbeidet som høringsinstans og med konkrete innspill. De spiller også en avgjørende rolle for å nå ut til ungdommene som ikke går i ordinær skole, men som likevel er i målgruppa for undersøkelsen.

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Ressurser og dokumenter

Ung i Oslo-Rapport 2018

Ung i Oslo 2018 Bydel Alna Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Alna Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Bjerke Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Bjerke Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Frogner Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Frogner Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Gamle Oslo Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Gamle Oslo Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Grorud Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Grorud Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Grünerløkka Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Grünerløkka Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordre Aker Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordre Aker Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordstrand Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordstrand Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Sagene Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Sagene Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel St. Hanshaugen Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel St. Hanshaugen Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Stovner Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Stovner Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Søndre Nordstrand Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Søndre Nordstrand Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Vestre Aker Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Vestre Aker Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Østensjø Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Østensjø Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Ullern Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Ullern Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo-Rapport 2015

Ung i Oslo-Rapport 2012

Nettsteder

ungdata.no

Ung i bydel Grorud

Sist endret: 29.08.2018