Pakkeforløp

KORUS skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med å implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus, ved å understøtte tjenestene med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak knyttet til det faglige innholdet i pakkeforløpene. Kompetansesentrene skal samarbeide med fylkesmennene om dette.

Du kan lese mer om pakkeforløp på Helsedirektoratets hjemmesider:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

Sist endret: 30.04.2019