Nasjonal overdosestrategi 2014–2017

«Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve»

Narkotikadødsfall, eller overdosedødsfall, er et alvorlig helseproblem i Norge.

Stortinget vedtok i 2013 å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en femårig nasjonal overdosestrategi. Målet er å gradvis redusere antallet dødsfall med en nullvisjon.

Kompetansesentrene skal bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi gjennom:

  • Kommunalt overdosearbeid og andre initiativ ut fra lokale forutsetninger
  • Kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose
  • Deltakelse i læringsnettverk

Kompetansesenter rus – Oslo har fått i ansvar å utvikle Nasjonalt Overdosestrategi i samarbeid med Helsedirektoratet.

 

Kontaktperson: Kirsten Haaland

 

Sist endret: 27.08.2018