Migrasjon og rus

Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet.  Ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene. Kompetansesenter rus- Oslo retter fokus mot ulike sosiale, psykologiske og kulturelle elementer som kan ha betydning for hvordan dette møtet mellom norsk helsevesen og mennesker med migrasjonsutfordringer forekommer.

I tillegg til planlagte kurs, kan vi kontaktes for veiledning, foredrag osv. knyttet til tematikken Migrasjon, rus og psykisk helse. Det er også publisert flere artikler og rapporter knyttet til denne tematikken.

 

Kontaktperson: Espen Freng

Sist endret: 12.08.2016