Rusbehandling

Mange brukere og pasienter opplever tjenestene og hjelpetilbudet som fragmentert og lite sammenhengende. Denne samhandlingsutfordringen oppleves både innenfor og mellom sektorer, tjenester og nivåer. De kommunale tjenestene skal utgjøre bærebjelken i tjenestetilbudet gjennom hele behandlingsforløpet. Dette i tett samarbeid med en understøttende og mer oppsøkende, tilgjengelig og fleksibel spesialisthelsetjeneste.

KoRus’ene skal være en pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene. Dette gjør vi ved å bidra faglig på ulike samarbeidsarenaer, som fylkesmennenes rus-/psykiatrifora, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og omliggende bydeler, samt implementering av ulike veiledere og retningslinjer der samhandling og koordinering er tema.

KoRus’ene skal også bidra til at tjenestene tar i bruk hensiktsmessige/kunnskapsbaserte metoder i arbeidet.

Her finner du våre tilbud innen fagområdet rusbehandling/oppfølging av etablert rusproblematikk.

Teamkoordinator Rusbehandling: Espen Freng

 

Les mer om:

Individuell plan

Sist endret: 12.08.2016