Om oss

Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling. Dette skal skje i tett samarbeid med regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i Oslo kommune og i spesialisthelsetjenesten.

Det er fastsatt et felles samfunnsoppdrag for flere sentre på rus- og psykisk helseområdet. Samfunnsoppdraget finner du her

KoRus Oslo finaniseres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet på samme måte som de øvrige regionale kompetansesentrene. Link til felles nettportal for KoRusene: http://kompetansesenterrus.no/

 

 

Sist endret: 15.07.2019