Utsett!

Utsett! er utviklet av KoRus-Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid. Utsett! retter seg primært mot foreldre til elever i ungdomsskolen.

Målsetting med Utsett!

  • Bidra til utsatt alkoholdebut
  • Hindre omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom
  • Forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk
  • Fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet

Kurset gir deltakerne den nødvendige kunnskap for å holde presentasjoner på foreldremøter på ungdomstrinnet. Presentasjonene er lokalt tilpasset med resultater fra Ung i Oslo 2015.

Kursholdere: Helge Bjørnsen og Mette Erika Harviken, KoRus Øst

Målgruppe for kurset: Ansatte i skoler og andre aktuelle tjenester som skal presentere Utsett! på foreldremøter.

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Utsett!

Kursinformasjon

Dato: 21.11.2017

Tid: 9:00 - 15:00

Sted: Litteraturhuset
Wergelandsveien 29

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 22.11.2017