Utendørs «Værested» for personer med rusproblemer i Oslo – fordeler og ulemper

Nettverkssamling for rus- og fagkonsulenter m.fl. med temaet:

Utendørs «Værested» for personer med rusproblemer i Oslo – fordeler og ulemper.

Målgruppe

Ruskonsulenter, aktuelle ansatte i NAV, fagkonsulenter i kommunale og private institusjoner/tiltak tilknyttet Velferdsetaten, ideelle organisasjoner og brukerrepresentanter.

Program
Velferdsetaten ønsker innspill til oppdrag fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om å utrede et grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med et utendørs «værested» for personer med rusproblemer i Oslo.

Form:
Plenuminnlegg og drøfting i grupper.

Kontaktpersoner
Har du spørsmål, eller får beskjed om at konferansen er fulltegnet, ta kontakt med:
Kirsten Haaland, KoRus Oslo: 907 55 096
kirsten.haaland@vel.oslo.kommune.no

Anne Katrine Sivesind, Velferdsetaten: 400 68 685
anne.katrine.sivesind@vel.oslo.kommune.no

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Program for nettverksamling

Kursinformasjon

Dato: 09.03.2020

Tid: 12:00 - 15:30

Sted: Storgata 51.

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Kirsten Haaland

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 10.03.2020