Traumer og rus

Klienter med rusmiddelrelaterte problemer bærer ofte på en rekke potensielt traumatiserende erfaringer. Mange har også utviklet symptomer og lidelser som er traumerelaterte. Hjelperne er imidlertid ofte usikre på hvordan forstå plagene klientene strever med og hvordan bidra til bedring. Denne kursdagen ønsker vi å rette fokus både mot å øke forståelsen av psykiske traumer i et rusperspektiv samt gi kursdeltakere redskaper som har vist seg nyttige for å fremme ønsket bedring. Målet er at deltakerne skal kunne bruke tilnærmingene helt konkret i egen jobbhverdag.

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Traumer og rus

Kursinformasjon

Dato: 03.06.2019

Tid: 9:00 - 15:00

Sted: Wergelandsveien 29, Litteraturhuset, Amalie Skram

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Foreleser er psykologspesialist Trine Anstorp.

Kontaktperson: Kirsten.haaland@vel.oslo.kommune.no

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 11.06.2019