Somatikk, takk!

Mennesker som bruker, eller har brukt illegale rusmidler lever lenger enn tidligere. Gruppen har ofte et sammensatt sykdomsbilde og mange har levd et liv med store tilleggs-belastninger både fysisk og psykisk. Ofte er egen helse i liten grad fulgt opp.

Brukerorganisasjonene og tjenesteapparatet melder om en ny gruppe eldre som byr på pleie- og omsorgsmessige utfordringer. Seminaret vil belyse noen av disse utfordringene, bl.a. hepatitt C-, nyresvikt, kroniske sår, abscesser og andre skader som følge av injisering, smertetilstander og kognitiv svikt. Det vil også bli en debatt om «særomsorg eller næromsorg» (bydelsbasert omsorg) og hvordan hindre forskjellsbehandling av denne gruppen pasienter.

 

Målgruppe for seminaret: Brukere, ansatte i Oslo kommune og andre helse- og omsorgsansatte, ruskonsulenter og byråkrater.

Påmeldingsfrist 02.11. Antallsbegrensing: En eller max. to personer fra hver tjeneste.

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 15.11.2018

Tid: 9:00 - 15:30

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram, Wergelandsveien 29, Oslo.
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Runa frydenlund

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 22.11.2018