SOMA

SOMA er et godkjent elektronisk pasientjournalsystem, spesielt tilpasset oppsøkende og forebyggende tjenester

Vi tilbyr

  • Hjelp til avrop
  • Support
  • kurs
  • Fagdager knyttet til dokumentasjon og taushetsplikt

Kursinformasjon

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Morten Dybvik Sitter

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 01.06.2018