Psykisk helse, migrasjon og rusbehandling

Etter endt kurs skal deltakerne ha generelle kunnskaper om kulturelle og migrasjonsrelaterte utfordringer i klientarbeid (rus/etnisitet). Kurset fokuserer på å øke relasjonelle ferdigheter i møtet med brukergruppen, og gir innblikk i alternative måter å se på rus og psykisk lidelse.

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 28.09.2018

Tid: 9:00 - 11:00

Sted: Storgata 51
0182 Oslo
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: KoRus Oslo

Kontaktperson: Kirsten Haaland

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 04.10.2018