Personlighetsvansker og ruslidelser

Hva karakteriserer personlighet og når blir det personlighetsforstyrrelser.

  • Sammenheng med ruslidelser- komorbiditet
  • Utviklingshistorie, sårbarhet og triggere
  • Diagnoser & kort om kartlegging
  • Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer
  • Generelle anbefalte behandlingsstrategier & kort om mentaliseringsbasert terapi – rus (MBT-R) Psykologspesialist Nina Elin Andresen, Kompetansesenter rus vest Bergen KoRus Psykologspesialist Nina Arefjord, Kompetansesenter rus vest Bergen KoRus Nina Arefjord er spesialist i klinisk psykologi og ansatt i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenter rus, region Vest Bergen. Arbeider med rusbehandling, veiledning og undervisning. Har siden 2007 drevet utviklingsarbeid med personlighetsvansker, ruslidelser & mentaliseringsbasert behandling- rus (MBT-R). Ledet Stiftelsen Bergensklinikkenes MBT- pilotprosjekt i perioden 2010-13 og er nå veileder i MBT-teamet.

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 11.10.2018 - 11.10.2018

Tid: 9:00 - 15:00

Sted: NB! Hausmansgate 7. Røde Kors konferanse senter
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: KoRus Bergen

Kontaktperson: Kirsten Haaland

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 18.10.2018