NETVERKSSAMLING OM IPS-RUS

Vi ønsker å etablere et eget nettverk for IPS og rus i Oslo. Et slik nettverk finnes ikke i dag. Det nye nettverket har ambisjoner om å knytte seg til det nasjonale nettverket for rus og IPS som har årlige samlinger i Bergen. `IPS og rus Oslo` vil fungere som et forum for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Nettverket vil også følge forskningen på feltet.

Målgruppe
IPS-team og behandlere som jobber i tiltak og prosjekter for personer med rusavhengighet.

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Invitasjon til IPS nettverk

Kursinformasjon

Dato: 05.04.2019

Tid: 9:00 - 11:00

Sted: Velferdsetaten konferansesenter i
Storgata 51, 0182 Oslo

Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Kirsten Haaland

Kontaktperson: Kirsten Haaland

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 25.04.2019