Motiverende Intervju

Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og bidrar til å skape gode relasjoner mellom bruker og ansatt.

Målgruppe: Ansatte som arbeider med folkehelse og forebygging, med tidlig intervensjon og ved ulike rusfaglige tjenester i Oslos bydeler.

Kursinformasjon

Dato: 20.04.2017 - 21.04.2017

Sted: Oslo sentrum, bestemmes senere

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Lena Müller og Runa Frydenlund

Kontaktperson: Lena Benedicte Müller

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 24.04.2017