Motiverende samtale

Motiverende samtale er en brukerrettet, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å medvirke til endring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styring av tiltro til egen mestringsevne.

Målgruppe: ansatte i Oslo kommune: barnevern, barnehage, helsesøstre mfl

Mål: Etter endt kurs har deltakerne økte kunnskaper om og ferdigheter i motiverende   samtaler som ledd i å etablere og styrke relasjonen til klienten/brukeren, redusere motstand og påvirke til endring.

 

Innhold:

  • Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i Motiverende samtale (MI)
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Endringsprosess
  • Strategier; ambivalensutforskning, utløse endringssnakk
  • Motivasjon og mestring

Arbeidsform:  Foredrag, film og øvelser. Plenum og gruppearbeid. Stor grad av egenaktivitet.

Påmelding og informasjon: Lena Müller, lena.muller@vel.oslo.kommune.no, innen 1 september 2018

Kursinformasjon

Dato: 18.09.2018 - 19.09.2018

Tid: 9:00 - 15:00

Sted: Litteraturhuset i Oslo
Wergelandsveien 29
0167 Oslo
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Lena Müller

Kontaktperson: Lena Müller

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 04.10.2018