Motiverende Intervju

Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og bidrar til å skape gode relasjoner mellom bruker og ansatt.

Målgruppe: Ansatte som arbeider med folkehelse og forebygging, med tidlig intervensjon og ved ulike rusfaglige tjenester i Oslos bydeler

Kursinformasjon

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Lena Müller

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 30.01.2017