Ledersamling om opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

I år deltar også Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst (RVTS Øst) som medarrangør av samlingen slik at et bredere kompetansemiljø støtter og står bak denne samlingen. Fylkesmannen i Oslo og Viken, RVTS Øst og KoRus Oslo inviterer ledere i bydeler og etater i Oslo kommune til ledersamling om kommunalt rusarbeid med utgangspunkt i Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Arrangørene ønsker denne gangen å gjennomføre en større samling og i den anledning inviterer vi alle ledere til også å invitere med relevante ansatte/brukerrepresentanter fra sine tjenester/tiltak. Samlingen er lagt opp slik at det legges til rettet for diskusjon og kommentarer knyttet til hvert innlegg.

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Invitasjon til Ledersamling

Kursinformasjon

Dato: 22.10.2019

Tid: 8:30 - 15:15

Sted: Hotell Bristol
Kristian IVs gate 7
0164 Oslo
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Fylkesmannen i Oslo og Viken, KORUS Oslo og RVTS øst

Kontaktperson: Sara Anne Warhuus

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 19.11.2019