Lansering av vårens «Føre Var»-rapport

«Føre Var» er et system for overvåkning av rustrender utviklet av Kompetansesenter Rus region vest Bergen.
Metodikken har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Informasjon som allerede er tilgjengelig blir samlet inn på en mer systematisk måte ved å samarbeide med ulike instanser og enkeltpersoner. Det er mange som vet mye om ulike sider ved rusmiljøet og russituasjonen i Oslo, og ved å sammenstille denne kunnskapen, blir det mulig å se tendenser og endringer i rusbildet.

«Føre Var»-metodikken bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag og muligheten for tidlig varsling når det skjer endringer i bruk eller tilgjengeligheten av rusmidler med stort skadepotensiale. Slik kan tiltaksapparatet være forberedt og ruste seg for å møte utfordringene.

Enkel servering, ingen påmelding.

Her er rapporten fra høsten 2018: https://www.korusoslo.no/rusmiddelforebygging-folkehelsearbeid/fore-var/

 

Kursinformasjon

Dato: 15.08.2019

Tid: 9:00 - 11:00

Sted: Skatten, Tøyen.
Hagegata 24
0653 Oslo

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Mirna Aleric

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 27.08.2019