Lansering av Ung i Oslo 2018

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten
Inviterer til Ung i Oslo 2018
Presentasjon av hovedresultater og kommentarer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018.

Vinteren 2018 ble hele elevpopulasjonen på ungdomstrinnet og i videregående skole invitert til å svare på undersøkelsen, og over 25 000 ungdommer har respondert. Undersøkelsen gir en bred beskrivelse av ungdoms livssituasjon i Oslo; lokale variasjoner i bydelene, Oslo sammenliknet med landet og variasjoner over tid.
Hovedformålet med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av politikk og tiltak rettet mot ungdom. Funnene er interessante for alle som er opptatt av ungdoms levekår.

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 19.06.2018

Tid: 13:00 - 15:30

Sted: OsloMet, Pilestredet 32, store auditorium
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 04.07.2018