Lansering av Føre Var rapport 2018

Hva er Føre Var?

Kompetansesenter Rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen), Bergensklinikken, har siden våren 2002 utviklet og drevet et system for overvåkning av rustrender – Føre Var. KoRus Oslo har under veiledning fra Bergen gjennomført en kartlegging basert på denne metodikken. Metodikken har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Føre Var sitt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner i Oslo, gjør det mulig å innhente lokale data om rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides det en rapport som distribueres bredt til instanser og personer som arbeider med rusproblematikk, og til andre aktuelle interessenter.

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Program

Kursinformasjon

Dato: 14.02.2019

Tid: 13:00 - 15:00

Sted: Litteraturhuset Oslo.
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Skule Wigenstad

Kontaktperson: Anniken Sand

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 05.03.2019