Kultursensitivitet, traumer og rus – lukket kurs for rusinstitusjonene

Hva skal til for at man kan skape en mer kultursensitiv praksis blant ansatte i rusfeltet? I hvilke situasjoner kan en annen kulturell bakgrunn være relevant? Og hvordan kan traumebelastninger hos brukere komme til uttrykk?

Disse temaene er sentrale i et nytt kursprogram kompetansesenter rus – Oslo (KORUS) lager i samarbeid med regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region øst (RVTS Øst). Kurset går over tre dager, med en veiledningsdag i tillegg. I etterkant av kursene blir det opprettet en nettverksgruppe for utvalgte ansatte.

Tre lukkete kurs er satt opp våren 2020, og til høsten settes det opp ytterligere kurs.

(Kurs 1: 28.-29.1, 21.4 + 16.6. Kurs 2: 5.-6.2, 22.4 + 17.6. Kurs 3: 11.-12.2, 23.4 + 18.6)

Les mer her

Last ned kursprogram:
Program kultursensitivitet, traumer og rus

Kursinformasjon

Dato: 21.04.2020 - 24.04.2020

Tid: 9:00 - 15:45

Sted: Storgata 51.

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Anniken Sand

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 09.06.2020