Kjentmann

Opplæring i Kjentmann

Et beredskapsverktøy for skolefolk som møter elever med bekymringsfullt rusbruk

Kjentmann er utviklet ved Stiftelsen Bergensklinikkene og brukes flere steder i landet, blant annet ved flere Osloskoler. Målet med Kjentmann er å oppdage og identifisere rusbruk hos elevene tidlig, og gi konstruktive handlingsalternativer i forhold til elever ruser seg.
Mål:

  • At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusområdet.
  • At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt når det gjelder egne eller andres rusbruk.
  • At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med elever som har et bekymringsfullt rusbruk.

Målgruppe: Aktuelle kandidater til å være skolens ”Kjentmann” kan blant annet være rådgivere, sosiallærere, lærere, miljøarbeidere. Den ansatte må være tilstede på skolen daglig.

Gevinst: Skolen vil være bedre i stand til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom en kompetanseutvikling hos den som skal fungere som Kjentmann. Det vil dessuten være en gylden mulighet til å styrke det rusforebyggende arbeidet ved skolen. Gode rutiner for rusarbeidet ved skolen kan bidra til å hindre elever fra å velge bort videregående opplæring på grunn av rusbruk.


Opplæringen gjennomføres med fire todagers samlinger 2017 på følgende datoer:

Samling 1: 11.-12. januar
Samling 2: 1.-2. februar
Samling 3: 15.-16.mars
Samling 4: 4.-5. april

Tid og sted:
Kl 09.00 – 15.00 alle dager på Airport Hotel Gardermoen

Opplæringen  inkluderer lunsj!

Påmeldingsfrist: 19. desember 2016

Påmeldingen er bindende. Vi forbeholder oss retten til å fakturere for faktiske kostnader dersom påmeldt ikke møter. Gi beskjed i god tid dersom det er endringer! 

Påmelding: Dessverre fullt

Kursinformasjon

Dato: 11.01.2017 - 05.04.2017

Sted: GARDERMOEN AIRPORT HOTEL
Ravineveien 11,
2060 Gardermoen
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Ulike kursholdere knyttet til ulike temaer

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 23.03.2017