Kjentmann

Målet med «Kjentmann» er å oppdage og identifisere rusbruk hos elevene tidlig, og gi konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg. Kurset går over 4 samlinger på to dager. Gode rutiner for rusarbeidet ved skolen kan bidra til å hindre elever fra å falle ut av videregående opplæring på grunn av rusbruk. Grunnkurs i Motiverende Intervju (MI) er inkludert i «Kjentmann» – opplæringen.

Mål:

  • At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging.
  • At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt når det gjelder egne eller andres rusproblemer.
  • At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev

Kurset er gratis og inkluderer måltider og overnatting.

Reiseutgifter må deltakerne/arbeidsgiver dekke selv.

Om du er påmeldt og ikke møter uten å gi oss beskjed, vil du bli fakturert for faktiske utgifter. Derfor ber vi om fakturaadresse til din tjeneste!

Påmelding: Dessverre fullt

Last ned kursprogram:
Kjentmann 2019

Kursinformasjon

Dato: 13.02.2019 - 08.05.2019

Tid: 9:00 - 17:00

Sted: Gardermoen Airport Hotell
Ravinevegen 11
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 20.03.2019