Jobb NÅ – Et seminar om IPS og rus

Green european walk signal in front of building

Jobb NÅ – et seminar om IPS og rus
Etter å ha innledet med en rask innføring i hovedprinsippene for IPS, presenteres MAR Oslo sine erfaringer med å integrere et jobbspesialistteam i et fellesskap av behandlere. Videre vil erfaringene med å formidle rusavhengige ut i jobb ved hjelp av IPS-metodikken bli presentert. Ved hjelp av en film MAR Oslo har produsert om sitt arbeidet vårt, vil metodikken bli belyst.
Aktuelle problemstillinger:
• Hvordan få deltakere og samarbeidspartnere til å forstå sammenhengen mellom rusbehandling og formidling til jobb?
• Hvordan håndtere frafall og tilbakefall hos kandidatene i IPS-programmet?
• Hvordan fordele arbeidsoppgaver, og unngå at behandlere og jobbspesialister overlapper hverandres arbeidsfelt?

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 07.06.2018

Tid: 9:00 - 11:00

Sted: Storgata 51.
0182 Oslo

Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Roy Brovold og Birgitte Hanssen

Kontaktperson: Espen Freng

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 11.06.2018