Individuell plan

Lansering av rapporten «Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet». Rapporten er basert på arbeidet gjort ved Lassonløkken og Karlsborg rehabiliteringsinstitusjoner, Velferdsetaten, hvor de ansatte har arbeidet målrettet og aktivt med å tilrettelegge for at flere av deres beboere med rusproblemer, får denne rettigheten.

Lenke til arrangementet sende ut et par dager før.

Sentrale myndigheter har tydeliggjort føringer for ivaretagelse av brukermedvirkning, og Individuell plan (IP) skal bidra til bedre samordning og samarbeid på grunnlag av brukerens egne mål. Til tross for dette viser kartlegginger at IP bare i noen grad benyttes. Tall fra BrukerPlan viser at veldig få personer med rusproblemer har utarbeidet IP, dette gjelder hele landet.

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 10.06.2020

Tid: 10:00 - 11:00

Sted: Microsoft Teams

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Camilla Bordevich

Kontaktperson: Anniken Sand

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 27.05.2020