Illegale rusmidler i utelivet – paneldebatt

Utelivet er en av de største arenaene for bruk av illegale rusmidler. Er dette politiets, bransjens, eller offentlige myndigheters ansvar? Hvordan kan man best samarbeide og koordinere dette arbeidet?

Skadepotensialet blant rekreasjonsbrukere er stort, både knyttet til akutte skader som overdose/ forgiftning, ulykker, sårbarhet i forbindelse med ran og seksuelle overgrep, og potensielle problemer ved høy rusbruk over tid.

Ruspolitiske handlingsplaner adresserer i liten grad disse utfordringene, men har ofte et større fokus på enten forebygging eller tung bruk av illegale rusmidler. Kunnskapsgrunnlaget om omfang av rusbruk i utelivet, intervjuer med aktører på feltet og gjennomgang av kommunens handlingsplaner, viser at det er mange muligheter for å jobbe med forebygging og skadereduksjon, men at det også er behov for en koordinering på feltet.

KORUS Oslo arrangerer debatt i Arendal Gamle Rådhus, panelet vil bestå av Skule Wigenstad, Kompetansesenter rus – Oslo, Sigmund Rose, utelivsaktør, Marit Edland-Gryt, Folkehelseinstituttet, politioverbetjent Torbjørn Trommestad fra Agder politidistrikt, og Dagfinn Hessen Paust fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Anniken Sand fra Kompetansesenter rus – Oslo vil lede debatten.
Kontakt: anniken.sand@vel.oslo.kommune.no

https://arendalsuka.no/event/user-view/11113

Kursinformasjon

Dato: 15.08.2019

Tid: 12:00 - 13:00

Sted: Arendal Gamle Rådhus, Arrestbakken5.

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Anniken Sand

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 20.08.2019