Hvorfor trøbler ungdom?

Hvorfor trøbler ungdom? Hva foreldre, fagpersoner og ungdom selv sier om hvor det går galt.

Anna-Sabina Soggiu ved Kompetansesenter rus – Oslo er i ferd med å avslutte sin PHD, og vil forelese over artiklene:

«School`s out with fever: service provider perspectives of youth with mental health struggles»

«A sort of friend: narratives from young people and parents about collaboration with a mental health outreach team».

Foredraget er på norsk, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Påmelding: Meld deg på nederst på siden, og så vil du motta Teams-lenke noen dager før arrangementet.

Her finner du artiklene:
School`s out with fever: service provider perspectives of youth with mental health struggles:
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2606803?locale-attribute=no

A sort of friend: narratives from young people and parents about collaboration with a mental health outreach team:
(Abstrakt) https://www.tandfonline.com/eprint/8IENIJ8RNYVPDNDGFZX7/full?target=10.1080/15332985.2020.1761932

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 29.05.2020 - 29.05.2020

Tid: 10:00 - 11:15

Sted: Online. Du vil få tilsendt link etter å ha meldt deg på.

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Anna-Sabina Soggiu

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 20.05.2020