Hurtig kartlegging og handling (HKH)

Hurtig kartlegging og handling (HKH) er en kartleggingmodell tilpasset praktikere og norske forhold. Målet med HKH er å framskaffe praktisk informasjon om et problemområde eller problemgruppe. Metodikken er manualbasert og fokuserer på hurtighet, handling og involvering av lokalsamfunnet. Kartleggingen skal resultere i en rapport med en handlingsplan. Hensikten er å minimalisere risikoene og skadene for enkeltindivider eller befolkningen generelt. HKH gjøres av et team av ansatte hvorav en er prosjektleder. KoRus tilbyr veiledning. Opplæringen går over to dager og gir den nødvendige kunnskapen til å sette i gang med en HKH. Kurset går over to dager.

 

Kursinformasjon

Sted: Konferansesenteret, Storgata 51

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Yvonne Larsen og Runa Frydenlund

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 28.09.2017