Helhetlig russtatistikk

Vil du ha mer kunnskap om hvilke tjenester som gis til personer med rusutfordringer?

Helhetlig russtatistikk gir et bilde av hvordan situasjonen er i Oslo. Målsettingen er å få nødvendig oversikt og styringsdata slik at vi samlet sett kan gi tilbud i tråd med brukeres behov. Vi ønsker velkommen til en gjennomgang av helhetlig russtatistikk for 2018/2019.

Målgruppe
Ansatte i bydelene, etatene, spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørende organisasjoner, frivillige og ideelle organisasjoner

Innhold
Kl 1400-1410 Åpning ved byråd Tone Tellevik Dahl
Kl 1410-1500 Presentasjon av hovedfunn, Kari Fauchald, Velferdsetaten
Kl 1500-1530 Paneldebatt

Ansvarlig: Kari Fauchald

Mail: kari.fauchald@vel.oslo.kommune.no

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 16.09.2019

Tid: 14:00 - 15:30

Sted: Storgata 51.

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Kari Fauchald

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 23.09.2019