Grunnkurs i motiverende samtale

Ønsker du å bli bedre i å jobbe med kommunikasjon, og lære konkrete verktøy til dialog og veiledningssamtaler?

Motiverende samtale er en samarbeidsbasert samtalestil som har som mål å styrke en persons indre motivasjon for, og forpliktelse til endring. Motiverende samtale er generelt preget av en veiledende stil. Målet er å styrke beslutningstaking og tiltro til egen mestringsevne.

Målgruppe: ansatte i Oslo kommune; NAV, helsesøstre, barnevern, rustjenester, barnehageansatte, PPT m.fl.

Tid: To-dagers kurs den 10. og 11. oktober 2019, klokken 9-15 begge dager

Sted: Litteraturhuset rom Kverneland. Wergelansdveien 29

Innhold:
– Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i motiverende samtale
– Kommunikasjonsferdigheter
– Endringsprosesser
– Strategier; ambivalensutforskning, utløse endringssnakk
– Motivasjon og mestring

Arbeidsform: Foredrag, film og øvelser. Plenum og gruppearbeid. Stor grad av egenaktivitet.

Påmelding og informasjon: Lena Müller, lena.muller@vel.oslo.kommune.no

Påmelding: Dessverre fullt

Last ned kursprogram:
Powerpoint presentasjon MI-kurs oktober

Kursinformasjon

Dato: 10.10.2019 - 11.10.2019

Tid: 9:00 - 15:00

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Lena Müller

Kontaktperson: Lena Müller

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 04.12.2019