Fagdag om ARBEID MED RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

Vi ønsker å bistå med utvikling av planer for å sikre forankring, langsiktighet og helhet i arbeidet på feltet.

Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo kom i 2018. Planen presenterer en ny retning for rusfeltet i Oslo, der flere tjenester skal gis i lokalmiljøene, og flere oppgaver er tenkt lagt til bydelene. Etter Alkoholloven § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, i de fleste tilfeller er det imidlertid naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng. Bydelene bør utforme en helhetlig handlingsplan, med forebyggende tiltak, tidlig intervensjon, samhandling og utvikling av rusarbeid i bydel, og plan for kompetanseutvikling og implementering.

Målgruppe
Ansatte med ansvar for planarbeid/ fra aktuelle tjenester innen forebygging/kommunalt rusarbeid.

Det vil være en rekke innlegg om hvordan komme i gang med planarbeid, koordinering av innsats og hensiktsmessig rapportering, involvering av berørte parter + tips til faktakilder/brukerundersøkelser med relevante data, kunnskapsgrunnlag på rusfeltet – oversiktsdata.

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Fagdag om rusplaner

Kursinformasjon

Dato: 05.03.2020

Tid: 9:00 - 14:00

Sted: Thon Hotell Opera

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Anniken Sand

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 10.03.2020