FAGDAG FOR HJEMMETJENESTENE I OSLO: ALDRING OG HELSE – HVA MED ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK?

Forskning viser at alkoholkonsumet blant de eldste har økt. Samtidig er eldre mer sårbare for påvirkningene av alkohol. Dette skyldes fysiologiske faktorer i selve aldringsprosessen. For enkelte kan det også forklares med bruk av legemidler sammen med alkohol, og eldre som gruppe bruker mer legemidler enn resten av befolkningen. Gjennom forskning og praksis vet vi at eldrebefolkningen i liten grad kjenner til uheldige effekter ved bruk av alkohol og legemidler, og har lite kunnskap om å tilpasse alkoholbruk etter de fysiske og kognitive endringer som skjer gjennom aldring.

Målsetning med dagen er å bidra til at ansatte i hjemmetjenester og øvrige helse- og omsorgstjenester skal bli mer bevisste og tryggere i å observere, avdekke, dokumentere og ta opp alkohol- og legemiddelbruk med de eldre.

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:
Fagdag for hjemmetjenestene i Oslo: ALDRING OG HELSE – HVA MED ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK?

Kursinformasjon

Dato: 26.11.2019

Tid: 11:00 - 15:00

Sted: Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda, Haakon VIIs gt 9

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Runa Frydenlund

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 04.12.2019