Eldre og rus

Forskning viser at alkoholkonsumet blant de eldste har økt. Samtidig er eldre mer sårbare for påvirkningene av alkohol. Dette skyldes fysiologiske faktorer i selve aldringsprosessen. For enkelte kan det også forklares med bruk av legemidler koblet med alkoholbruk. Eldre som gruppe bruker mer legemidler enn resten av befolkningen.
Gjennom forskning og praksis vet vi at eldre i liten grad kjenner til uheldige effekter ved bruk av alkohol og legemidler, og har lite kunnskap om å tilpasse alkoholbruk etter de fysiske og kognitive endringer som skjer gjennom aldring.

Brosjyren « Aldring og helse- hva med alkohol» lanseres på fagdagen.

Mål: Kurset vil rette fokus på spørsmål som: nye generasjoner eldre, nye rusvaner? Eldres alkohol og legemiddelkonsum – omfang? Vil aldring påvirke kroppens evne til å takle alkohol, og hva skjer med samtidig bruk av legemidler? Hvordan snakke med eldre om alkohol og legemiddelbruk? På beina igjen etter blandingsmisbruk; erfaringer fra en bruker.
Målgruppe: Osloansatte i helse- og omsorgstjenester rettet mot eldre, fastleger, NAV, eldre- og seniorsentre og alle andre som arbeider med eldre i Oslo.

Påmeldingsfrist: 25 april 2018
Påmeldingen er bindende. Vi forbeholder oss retten til å fakturere for faktiske kostnader dersom påmeldt ikke møter. Gi beskjed i god tid dersom det er endringer

 

PROGRAM
09.00-09.15: Velkommen
09.15- 09.45: Alkohol og legemiddelbruk, hva er forbruket blant eldre?; Elin Bye, FHI
09.45-10.15: Nye generasjoner eldre, andre rusvaner; Runa Frydenlund, KoRus Oslo + lansering
av brosjyre
10.15-10.30: pause
10.30-11.00: Blikk, mot og språk, hvordan tørre å snakke med eldre om alkohol?,
Lena Müller, KoRus Oslo
11.00-11.30: «På beina igjen – etter blandingsmisbruk», samtale med bydelsinnbygger Svein A.
Mathisen og prosjektleder Ruth Løken, Nettverk Eldre og Rus Oslo, Bydel Østensjø
11.30-12.00: Legemidler, eldre og rusforebygging; Julie Wendelbo, Senter for fagutvikling og
forskning, Sykehjemsetaten
Med forbehold om endringer i programmet

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 03.05.2018

Tid: 9:00 - 12:00

Sted: Litteraturhuset Oslo
Wergelandsveien 29
0167 Oslo
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: KoRus Oslo

Kontaktperson: Runa Frydenlund

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 04.05.2018