Bysamer – en usynlig gruppe

 

Seminar om samers møte med velferdstjenester i Oslo-området

Det bor mange samer i Oslo og omegn. Til tross for god integrering opplever mange seg fremmedgjort i møtet med offentlige tjenester. Manglende kjennskap til samiske samfunnsforhold, verdier og livserfaringer kan gjøre at tjenestene som ytes ikke «treffer mål». Dette til tross for at samer har særskilte rettigheter til å få tjenester som er tilpasset deres behov og kultur.

Seminaret vil gi deg som jobber i ulike kommunale og statlige etater, organisasjoner, helsevesenet eller i undervisningssektoren, nødvendig kunnskap i møtet med samiske brukere/pasienter/elever. Du vil få innsikt i forhold som gjelder samer flest, med spesielt fokus på hvordan det er å være same og barn, ungdom, eldre og LHBT-person. Du vil også få informasjon om rusmisbruk blant samer og hvordan møte samer med krenkelseserfaringer.

Del 2 arrangeres 29.5.18. For påmelding til del 2 se lenke i høyre marg. Det er mulig å delta på en eller begge dagene.

Påmeldingsfrist for del 1 er 1.3.18

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 13.03.2018 - 13.02.2018

Tid: 9:00 - 16:00

Sted: Aker hotell Oslo
Storgata 52
0182 Oslo
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Helseavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kontaktperson: Stig Herman Nygård

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 14.03.2018