BUFF

Barne- og Ungdomsfaglig Forum (BUFF) henvender seg til ungdomsarbeidere og andre ansatte i fritidssektoren i Oslo og Akershus. Forumet tar opp aktuelle tverrfaglige temaer og skal først og fremst presentere aktuell kunnskap, både erfaringer og forskning, samt metodiske tilnærminger til feltet. BUFF arrangeres to ganger per år på Scandic Park Hotell i Sandefjord. Det settes opp konferansebuss fra Oslo S. Vi gjør oppmerksom på at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gir økonomisk støtte til seminaret.

Utgifter til transport kommer i tillegg, 350,- for T/R Oslo S – Sandefjord med konferansebussen

Last ned kursprogram:
Kjønn, makt og likestilling - ungdomstid i endring?

Kursinformasjon

Dato: 28.05.2018 - 29.11.2017

Tid: 10:00 - 15:00

Sted: Scandic Sandefjord Park Hotell

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Pris: 1500

Sist endret: 05.03.2019