BUFF (Barne- og ungdomsfaglig forum)

Barne- og Ungdomsfaglig Forum (BUFF) henvender seg til ungdomsarbeidere og andre ansatte i fritidssektoren i Oslo og Akershus. Forumet tar opp aktuelle tverrfaglige temaer og skal først og fremst presentere aktuell kunnskap, både erfaringer og forskning, samt metodiske tilnærminger til feltet. BUFF arrangeres to ganger per år på Scandic Park Hotell i Sandefjord. Det settes opp konferansebuss fra Oslo S. Vi gjør oppmerksom på at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gir økonomisk støtte til seminaret. Seminaret går over to dager.

Utgifter til transport kommer i tillegg, 350,- for T/R Oslo S – Sandefjord med konferansebussen.

Påmelding: Buffkomiteen@gmail.com

Last ned kursprogram:
Kan de unge redde verden? Miljø og klima i et ungdomsperspektiv

Kursinformasjon

Dato: 03.06.2019 - 04.06.2019

Tid: 10:00 - 15:00

Sted: Scandic Park Hotell Sandefjord

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Yvonne Larsen

Pris: 1500

Sist endret: 11.06.2019