Brukerplan 2019

Velkommen til en gjennomgang av resultatene fra BrukerPlan-kartleggingen 2019!

Gode styringsdata kan hjelpe oss til å lage gode tjenester, og i tillegg til en presentasjon av årets tall, vil det bli diskutert hvordan man best kan benytte resultatene til nettopp å gjøre tjenestene bedre.

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Kartleggingen er mye brukt som datagrunnlag i kommunale ruspolitiske handlingsplaner og som informasjonskilde for sentrale myndigheter.

Invitasjon resultatene av BrukerPlan 2805

Invitasjon resultatene av BrukerPlan 2805

Påmelding: Meld deg på!

Last ned kursprogram:

Kursinformasjon

Dato: 29.05.2019

Tid: 9:15 - 14:00

Sted: Storgata 51.

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Kirsten.haaland@vel.oslo.kommune.no

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 11.06.2019