Barrierer i arbeidet med rusrelatert problematikk. Fra bekymring til handling

Å snakke om rus er ofte vanskelig. Det oppfattes som privat og kan betraktes som et tabu. Hva skyldes dette? Hvilke hindringer og barrierer ligger til grunn for vår tvil og manglende vilje til handling når vi står ovenfor problematisk rusbruk?
Kurset retter søkelyset mot faglige, kulturelle og personlige barrierer mot det å handle når vi står ovenfor en situasjon der det er grunn til bekymring. Kurset kan tilpasses målgruppen, og tid og sted.

Målgruppe: Alle som arbeider med barn- og unge i bydel.

 

 

Kursinformasjon

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Lena Müller

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 23.10.2017