Forståelse og forebygging av vold.

I løpet av kursdagen vil blant annet flølgende spørsmål tematiseres: Hvem er det som utøver vold, og hvorfor blir noen voldsutøvere? Hvilken sammenheng er det mellom rus og vold og psykiske lidelser og vold? Hvordan kan man minske risikoen for voldsutøvelse i møte med mennesker i arbeidshverdagen?

Anne Kristine Bergem er psykiater. Hun har arbeidet i voksenpsykiatrien i mange år, blant annet som avdelingsoverlege på Regional sikkerhetsavdeling, helse sør-øst. Hun har videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering, er utdannet gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse og kommunikasjon.

 

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 14.06.2017

Tid: 9:00 - 15:00

Sted: Tøyenkirken
Se kart »

Kurs på forespørsel.

Kursholder: Anne Kristine Bergem

Kontaktperson: Kirsten Line Haaland

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 22.06.2017