Nye generasjoner eldre, andre rusvaner

Kurset passer for alle som arbeider med eldre.

Kurset vil rette fokus på spørsmål som: Hvordan ser eldres alkoholkonsum ut? Vil aldring påvirke kroppens evne til å takle alkohol, og hva skjer med samtidig bruk av legemidler? Vil økt forbruk medføre nye utfordringer for individet, pårørende og tjenesteapparatet? Hvordan snakke med eldre om rus ?

Se kunnskapsoppsummering her

Kursinformasjon

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Runa Frydenlund

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 30.03.2017