Kurskalender

Her finner du oversikt over kurs vi arrangerer i tiden fremover. I spalten på høyre side ser du en oversikt over tidligere holdte kurs.

Kurs på forespørsel

Tidligere kurs

Hvorfor trøbler ungdom?

Grunnkurs i motiverende samtale – lukket kurs for Ungbo, EMI, Uteseksjonen, Korus og Pro-Senteret

Fagsamling om pakkeforløp, psykisk helse og rus

How to Reach Those Hard to Reach?

Ungdata junior Groruddalen 2019 – lansering av rapport

Fagdag om ARBEID MED RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

Utendørs «Værested» for personer med rusproblemer i Oslo – fordeler og ulemper

Grunnkurs i motiverende samtale

Kultursensitivitet, traumer og rus – lukket kurs for rusinstitusjonene

Lansering av Brotherhood – en håndbok i guttegruppearbeid

Lansering av vårens «Føre Var»-rapport

Illegale rusmidler i utelivet – paneldebatt

IPS-inspirasjonsseminar for jobbspesialister og metodeveiledere i NAV og Oslo kommune

Brukerplan 2019

Traumer og rus

Lansering av Føre Var rapport 2018

Grunnkurs i motiverende samtale

Brukerplan 2019 – oppstartsseminar

Nettverkssamling for rus- og fagkonsulenter

Hvordan gjenkjenne psykisk lidelse

Hvordan møte mennesker i krise?

Bysamer – en usynlig gruppe

Utsett!

Nettverkssamling motiverende samtale 2017

Seminar om møtet med samiske brukere og pasienter

Alkoholkonferanse 2017

Lansering av «Sisterhood – en håndbok i jentegruppearbeid»

Lansering av Barn og rus brosjyre

Brukerplan 2017

Opplæring i «Kjentmann»

Nye rusmidler

Gatenær 2018

Eldre og rus

Hvordan møte mennesker i krise?

Konferanse om veileder for tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang i rusinstitusjon

Helhetlig russtatistikk

Sisterhood erfaringskonferanse

Brukerplan 2017 – Del 1 og 2

Brukerplan 2017 – Del 2

NETVERKSSAMLING OM IPS-RUS

SOMA

Kjentmann

BUFF (Barne- og ungdomsfaglig forum)

Ledersamling om opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Traumer og rus

Traumer og rus

Migrasjon

Doping

Hvordan møte mennesker i krise

Motiverende Intervju

Rus og feilernæring, årsak og virkning

Hvordan gjenkjenne psykiske lidelser

Håndtering av vold og trusler

Brukerplan

Forståelse og forebygging av vold.

Barne- og Ungdomsfaglig Forum (BUFF)

Traumer og rus

Hvordan gjenkjenne psykiske lidelse

Vedlikeholdsseminar, Motiverende samtale

Jobb NÅ – Et seminar om IPS og rus

Lansering av Ung i Oslo 2018

Min plan, mitt prosjekt, mitt liv!

Personlighetsvansker og ruslidelser

Motiverende samtale

Sisterhood erfaringskonferanse

Traumer og rusavhengighet

Psykisk helse, migrasjon og rusbehandling

Utsett!

Somatikk, takk!

BUFF (Barne- og ungdomsfaglig forum)

Tvang og autonomi

Alkoholkonferanse 2018

Kjentmann

NETTVERKSSAMLING OM IPS-RUS

BUFF

Pakkeforløp psykisk helse- og rus

Innspillsmøte kultursensitivitet, traumer og rus

Recovery og samarbeid – fra teori til praksis

Fagdag for hjemmetjenestene i Oslo: ALDRING OG HELSE – HVA MED ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK?

BUFF

FAGDAG FOR HJEMMETJENESTENE I OSLO: ALDRING OG HELSE – HVA MED ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK?

Grunnkurs i motiverende samtale