Bydelsrapporter fra Ung i Oslo 2018 er nå tilgjengelige på nett

Her kan du finne nøkkeltallrapporter for de 15 bydelene i Oslo. Det er to rapporter for hver bydel, en med nøkkeltall fra ungdomstrinnet og en med nøkkeltall fra VGS.

Rapporten gir en oversikt over hvordan ungdom i bydelen har det og hva de driver med på fritiden.

Ung i Oslo 2018 er gjennomført av NOVA på oppdrag fra KoRus Oslo, Velferdsetaten og Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid.

Sist endret: 27.08.2018