Tipsliste ruspolitisk handlingsplan

Hvordan komme i gang med å utforme en ruspolitisk handlingsplan? Vi har laget en tipsliste basert på en fagdag vi hadde for bydelene i mars. Utvikling av planer er viktig for å sikre forankring, langsiktighet og helhet i arbeidet på feltet. Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo kom i 2018. Planen presenterer en ny retning for rusfeltet i Oslo, der flere tjenester skal gis i lokalmiljøene, og flere oppgaver er tenkt lagt til bydelene. Etter Alkoholloven § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, i de fleste tilfeller er det imidlertid naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng. Bydelene bør utforme en helhetlig handlingsplan, med forebyggende tiltak, tidlig intervensjon, samhandling og utvikling av rusarbeid i bydel, og plan for kompetanseutvikling og implementering. Ta kontakt dersom det er behov for ytterligere bistand!

Kontaktperson: Anna.soggiu@vel.oslo.kommune.no

 

Ressurser og dokumenter

Tipsliste ruspolitisk handlingsplan

Sist endret: 14.04.2020